Solid kompetens

Som elektriker har man byggt upp sin kompetens genom utbildning och erfarenhet. För att bli en riktigt kompetent elektriker krävs förstås också genuint intresse och engagemang för yrket som gör att man hungrar efter att få lära sig mer och mer. Vi är elektrikern med det brinnande intresset och vi deltar ofta i fortbildningskurser för att bredda och fördjupa våra kompetenser. Den samlade kunskapen och erfarenheten i vår elfirma är gedigen, vi har ett solitt egenkontrollprogram och naturligtvis uppfyller vi alla de nya kraven för företagaransvar.

Kvalitetskoncept

Som elektriker och elinstallatör med fokus på att leverera tjänster som gör att våra kunder kommer tillbaka till oss och rekommenderar oss till sina vänner och bekanta så är kvalitetstänket vår viktigaste grundstomme. Det finns mycket som som kan rymmas inom begreppet kvalitet - allt från val av material och arbetsmetoder till hur vi bemöter våra kunder och försöker arbeta fram lösningar som passar in i deras liv och vardag, samt hur vi hela tiden håller oss ajour med marknaden så att vi har möjlighet att leverera och förverkliga även de allra senaste trenderna. Miljöaspekter genomsyrar också allt vårt arbete.

När du som kund hos oss är nöjd med vår insats, såväl före som under och efter att vi har arbetat för dig, så är även vi nöjda. Inget annat än det allra bästa duger för oss som stolta yrkesmän - och i vidare led då för våra kunder.

Goda råd är gratis

Givetvis är du alltid välkommen med frågor som rör elinstallationer, elreparationer och/eller elservice. Vi svarar på dina frågor och bollar gärna idéer tillsammans med dig.