Inom ramarna för våra tjänster ryms allt som ingår i vårt yrke som elektriker. Vi som arbetar här har solida baskunskaper som tillskansats genom utbildning och praktik, men också spetskompetenser inom det mesta. Naturligtvis har vi alla behörigheter och licenser som krävs. Anlitar du oss är du i trygga händer.

Stabila samarbeten

Tack vare nära och stabila samarbeten med andra specialister och hantverkare här i Lund så har vi möjlighet att erbjuda entreprenad när du vill ro ett projekt av lite mer omfattande slag i land. Överlåt organiseringen av projektet åt oss och lägg din egen tid på annat. Vi ser till så att allting genomförs på korrekt vis och enligt tidsplan. Naturligtvis håller vi dig uppdaterad genom alla delmoment under arbetets gång.

Installationer, reparationer & service

När det kommer till våra arbetsuppgifter så faller det mesta inom ramarna för någon av tre kategorier: installation, reparation och service. Som din elektriker i Lund så hjälper vi dig med installationer av alla de slag, från nyinstallationer av hela elsystem till förändringar i fasta installationer och installation av ex. tele och data. Behöver du hjälp med enklare saker som byte av lamphållare eller vägguttag så finns vi givetvis tillgängliga även för det. När det gäller el så ska man alltid ta det säkra för det osäkra - inget uppdrag är för lätt eller svårt för oss.

Reparation av elsystem är något vi lägger mycket av vår tid på, men vi vill gärna prata lite om vikten av service för att förebygga allvarliga problem och skador på de elsystem som finns i ditt hem eller på din arbetsplats. När något går sönder är vi snabba med att undersöka huruvida det är värt att reparera eller om man hellre bör satsa på att köpa och installera en ny produkt. När något kan lagas så bör det väl i regel lagas, men det är förstås alltid upp till dig att avgöra.

Vi hjälper dig med allt inom el, från installationer till reparationer och service av alla typer av elsystem.